BENCH (เก้าอี้ม้านั่ง)

COPEN 1050 BENCH

฿3,000.00

CHAIR (เก้าอี้ / ม้านั่ง / สตูล)

BERGEN CHAIR

฿3,200.00

DINNING TABLE 4 SEATER (โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง)

BERGEN 1300 TABLE

฿7,000.00

TABLE (โต๊ะอาหาร)

ADONIS 1200 TABLE

฿6,500.00

DINNING TABLE 6 SEATER (โต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง)

ADONIS 1700 TABLE

฿9,000.00

TV STAND (ตู้วางทีวี)

BERGEN TV BOARD S

฿5,500.00

SMALL TABLE (โต๊ะกลางและโต๊ะข้าง)

COPEN TEA TABLE S

฿4,000.00

SMALL TABLE (โต๊ะกลาง)

COPEN TEA TABLE

฿5,500.00

RECLINER STOOL (สตูลวางเท้า สำหรับเก้าอี้พักผ่อนปรับระดับ)

COPEN RECLINER STOOL (F)

฿3,600.00

RECLINER (เก้าอี้พักผ่อน)

COPEN RECLINER (F)

฿8,000.00

SOFA COMPACT (โซฟาสำเร็จรูป)

COPEN SOFA 3P

฿23,900.00

SOFA COMPACT 1 SEATER (โซฟาสำเร็จรูป 1 ที่นั่ง)

COPEN SOFA 1P

฿9,500.00

PRODUCT – NEW ARRIVAL

TV STAND (ตู้วางทีวี)

BERGEN TV BOARD S

฿5,500.00

SMALL TABLE (โต๊ะกลางและโต๊ะข้าง)

COPEN TEA TABLE S

฿4,000.00

RECLINER STOOL (สตูลวางเท้า สำหรับเก้าอี้พักผ่อนปรับระดับ)

COPEN RECLINER STOOL (F)

฿3,600.00